موضوعات = Identification of Mechanical Systems
تعداد مقالات: 3

1 Leveraging Koopman operator and Deep Neural Net-works for Parameter Estimation and Future Prediction of Duffing oscillators
Yassin Riyazi؛ Navidreza Ghanbari؛ Arash Bahrami*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1023.25 K)

2 تحلیل عددی و تجربی ارتعاشات آزاد صفحه مستطیلی هیبرید آلومینیوم/کربن - اپوکسی
محمد هروی؛ محمد مهدی خطیبی*؛ علیرضا آلبویه؛ محمد حسن ولیخان انارکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1009.15 K)

3 مطالعه تجربی خواص خمشی و ارتعاشی آلومینیوم تقویت‌شده با کامپوزیت اپوکسی / الیاف شیشه
مهدی ابراهیم پور ملکشاه؛ محمد مهدی خطیبی*؛ علیرضا آلبویه؛ محمد هروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (806.27 K)