فراخوان جایزه دکتر احمدیان در ارتعاشات و آکوستیک تجربی- دوره دوم - ISAV۲۰۲۳

 

 
 
این جایزه  به پاس داشت نام دکتر حمید احمدیان، استاد زمینه­ ارتعاشات در دانشگاه علم و صنعت ایران  (IUST)، از اعضای هیئت موسس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران (ISAV) و موسس و اولین سردبیر نشریه علمی تاوا (JTAVA) که هدایت این مجله را از ابتدا در سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۰ بر عهده داشتند، اهداء می گردد. برای شرکت در رقابت این جایزه، از پژوهشگران دعوت می­گردد فعالیت پژوهشی خود در زمینه­ی "ارتعاشات و آکوستیک تجربی" را در قالب یک مقاله جهت فرآیند داوری در مجله­ی تاوا ارسال نمایند. این مقالات در یک فرآیند سریع داوری علمی جهت انتشار احتمالی در بخش ویژه ای از مجله تاوا قرار خواهند گرفت و همزمان، در رقابت جایزه­ علمی شرکت داده خواهند شد. اعلام برندگان و اهدای جوایز در کنفرانس بین المللی سالیانه­ی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران انجام خواهد گرفت.
نحوه­ی شرکت در رقابت
جهت شرکت در رقابت، از فعالیت تحقیقاتی خود در زمینه­ی ارتعاشات و آکوستیک تجربی،  یک مقاله برای فرآیند داوری در نشریه تاوا (TAVA) تهیه کرده و تا تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۲ از طریق وبگاه مجله ارسال نمایید؛ [توجه فرماییدکه این مهلت تا 31 مرداد 1402 تمدید گردیده است].
مقالات شرکت کننده در رقابت، طی یک فرآیند سریع داوری جهت انتشار احتمالی در بخش ویژه ای از نشریه تاوا داوری خواهند شد و همزمان برای رقابت در دریافت ۳ جایزه علمی به مبالغ ۲۵، ۱۰ و ۵ میلیون تومان امتیازدهی می گردند.
لیست نویسندگان یک مقاله شرکت کننده باید شامل حداقل یک عضو هیئت علمی و یک دانشجو از دانشگاههای ایران باشد.
 معیارهای ارزیابی
کیفیت علمی بر اساس اصالت، اهمیت و دقت نتایج.
نتایج پژوهشی بر اساس اصالت و نوآوری در محتوای آنها، شامل موارد زیر امتیاز دهی خواهند شد:
۱ایجاد و توسعه مبانی نظری و مدلهای دینامیکی
۲ارائه راه حلهای تحلیلی، نیمه تحلیلی و یا عددی بر مبنای مدلهای نظری
۳طراحی، ساخت و راه اندازی مجموعه آزمایشگاهی جهت مطالعه تجربی
۴انجام آزمایشها و تحلیل تجربی نتایج
۵اعتبارسنجی نتایج مدلهای تحلیلی با اندازه گیریهای آزمایشگاهی
۶توصیف کاربرد صنعتی برای نتایج و یافته ها
۷انجام آزمایشهای میدانی و ارائه کاربرد صنعتی برای نتایج و یافته ها
 
اعضای هیئت علمی که بعنوان نویسنده مسئول در مقالات شرکت کننده در مسابقه قرار دارند و در ۲۰ سال ابتدای استخدام می باشند، از امتیاز ویژه ۱۰%+ برخوردار خواهند بود.

دریافت فراخوان مسابقه ISAV۲۰۲۳