*** برای اطلاع از برنامه کارگاه های کنفرانس، و ثبت نام، روی این لینک کلیک فرمایید.

توجه: آخرین زمان ثبت نام در کارگاهها 25 آذرماه می باشد.