* نویسندگان محترم مقالات دقت فرمایید که در هنگام انتخاب نحوه پرداخت، در کادر توضیحات متقاضی حتما کد مقاله ثبت نامی را درج نمایید. در غیر اینصورت مقاله شما ثبت نام نشده تلقی خواهد شد.

 پس از داوری و مشخص شدن قبولی مقالات، شرکت کنندگان بایستی فرم شرکت در کنفرانس را تکمیل نموده و ثبت نام فرمایند. 

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در کنفرانس

دانشجویان

قبل از
1402-08-30

7,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-08-30

7,500,000

ریال ایران

دانشجویان عضو انجمن

قبل از
1402-08-30

5,950,000

ریال ایران
بعد از
1402-08-30

6,375,000

ریال ایران
جهت پرداخت هزینه ثبت نام با تخفیف عضویت لازم است ابتدا تصویر تاییدیه عضویت در انجمن را به همراه تصویر کارت دانشجویی دریک فایل در صفحه اطلاعات شخصی بارگذاری نمایید.

شرکت کننده آزاد

قبل از
1402-08-30

11,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-08-30

12,000,000

ریال ایران

شرکت کننده آزاد - عضو انجمن

قبل از
1402-08-30

9,350,000

ریال ایران
بعد از
1402-08-30

10,500,000

ریال ایران
جهت پرداخت هزینه ثبت نام با تخفیف عضویت لازم است ابتدا تصویر تاییدیه عضویت در انجمن را در صفحه اطلاعات شخصی بارگذاری نمایید.

شرکت کننده آزاد - ثبت نام 3 مقاله

قبل از
1402-08-30

14,000,000

ریال ایران
بعد از
1402-08-30

15,000,000

ریال ایران
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.