آدرس دبیرخانه دائمی کنفرانس: شهرک غرب، میدان صنعت، خیابان هرمزان، پیروزان جنوبی، ساختمان اسری،

شماره تماس : 88575629-021 و 09901644535

پست الکترونیک: conf2023@isav.ir

نویسندگان محترم دقت فرمایید که دسترسی به ویرایش مقالات تنها از طریق حساب کاربری نویسنده مسئول امکانپذیر می باشد.

فرم ارسال نظر و پیشنهاد:

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.