قبل از ثبت نام به نکات زیر توجه فرمایید:

1- برای ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس لازم است ابتدا فرم عضویت در سامانه را تکمیل نموده و عضو سامانه شوید. پس ازداوری و مشخص شدن قبولی مقالات، شرکت کنندگان بایستی فرم شرکت در کنفرانس را تکمیل نموده و ثبت نام فرمایند.

2- در بخش ثبت نام دانشجویی، هزینه اعلام شده فقط برای ثبت نام یک مقاله است. در صورت ثبت نام بیش از یک مقاله، ثبت نام به صورت آزاد خواهد بود.

3- در بخش ثبت نام آزاد، هزینه اعلام شده حداکثر برای ثبت نام دو مقاله است، برای ثبت نام مقالات بیشتر، به ازای هر مقاله 300 هزار تومان به هزینه ثبت نام اضافه خواهد شد.

4- 15 درصد تخفیف در مبلغ ثبت نام برای اعضای انجمن در نظر گرفته شده است.

5- هزینه اعلام شده فقط برای فقط برای چاپ مقاله، دسترسی به مجموعه مقالات کنفرانس و پذیرایی بین نشست ها می باشد. در صورت حضور در کنفرانس، هزینه های پذیرایی (ناهار) و بسته کنفرانس به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

 

تا تاریخ 1402/07/30

از تاریخ 1402/08/01

هزینه ثبت نام دانشجویی

7.000.000 ریال

7.500.000 ریال

هزینه ثبت نام آزاد

11.000.000 ریال

12.000.0000ریال