از موسسات و سازمان ها، اشخاص حقوقی و حقیقی دعوت می شود برای حمایت از کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات با توجه به جدول بسته های حمایتی با انحمن آکوستیک و ارتعاشات ایران تماس حاصل فرمایند.