نویسنده = علیرضا آلبویه
تعداد مقالات: 2

1 تحلیل عددی و تجربی ارتعاشات آزاد صفحه مستطیلی هیبرید آلومینیوم/کربن - اپوکسی
محمد هروی، محمد مهدی خطیبی* ، علیرضا آلبویه، محمد حسن ولیخان انارکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1009.15 K)

2 مطالعه تجربی خواص خمشی و ارتعاشی آلومینیوم تقویت‌شده با کامپوزیت اپوکسی / الیاف شیشه
مهدی ابراهیم پور ملکشاه، محمد مهدی خطیبی* ، علیرضا آلبویه، محمد هروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (806.27 K)