نویسنده = مسعود آریانپور
تعداد مقالات: 1

1 طراحی و ارزیابی سیستم اندازه گیری جریان آب مبتنی بر صدا
علیرضا اکبری*؛ مسعود آریانپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.22 K)