عیب‌یابی گیربکس مجتمع گندله‌سازی به کمک نخستین آنالایزر ارتعاشات ایرانی

پذیرفته شده برای ارائه شفاهی ، صفحه 1-9 (9)
کد مقاله : 1046-ISAV2023 (R1)
نویسندگان
کارشناس ارشد پایش وضعیت شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
چکیده
گیربکس ها جز پرکاربردترین تجهیزات انتقال قدرت در صنایع به شمار می روند. چرخ دنده ها عضو کلیدی هر گیربکس بوده و وظیفه انتقال حرکت دورانی و گشتاور تولیدی از شفت ورودی به شفت خروجی را بر عهده دارند. وقوع شکست در این دسته از تجهیزات، ضمن توقف تولید، هزینه های بسیار سنگین بر نگهداری و تعمیرات صنایع تحمیل می نماید. از این رو پایش وضعیت صحیح گیربکس ها پیش از شکست حائز اهمیت است. مقاله حاضر دستاورد عیب یابی دو گیربکس مورد استفاده در یکی از صنایع فولادسازی کشور است که با بهره-گیری از نخستین دیتاکالکتور و آنالایزر ارتعاشات پیشرفته ایرانی انجام شده است.مقاله حاضر دستاورد عیب یابی دو گیربکس صنعتی مورد استفاده در یکی از صنایع فولادی کشور با استفاده از نخستین دیتاکالکتور و آنالایزر ارتعاشات پیشرفته ایرانی است که پس از دوازده سال مطالعه و تحقیق و با یک سوم قیمت محصولات مشابه خارجی به کمک تیم های پایش وضعیت و نگهداری و تعمیرات صنایع آمده است. استفاده از سخت افزار و نرم افزار ایرانی از نوآوری های مقاله حاضر است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
.
Authors