عنوان کارگاه دسترسی
آنالیز و پردازش سیگنال­های آکوستیکی لینک
تکنیک‌های پردازش سیگنال در ارزیابی وضعیت یاتاقان‌های غلتشی لینک
آنالیز مودال تجربی لینک
آشنایی با مسایل وایبروآکوستیک در نرم افزار VA-One لینک