سخنرانی پروفسور شینگ جیان جینگ در روز چهارشنبه
28 آذر 1402

علاقمندانی که امکان حضور در کنفرانس را ندارند، می توانند بصورت غیرحضوری و برخط از سخنرانی آقای پروفسور شینگ جیان جینگ از طریق این لینک با گزینش "ورود میهمان" بهره مند شوند.

زمان: چهارشنبه 29 آذر ساعت 14 تا 14:45

Beneficial Nonlinear Design in Engineering: The X-Structure/Mechanism Approach

X.J. JING

Department of Mechanical Engineering, City University of Hong Kong