اعلام نتیجه داوری مقالات
01 آبان 1402

نتایج داوری تعدادی از مقالات دریافتی، نهایی گردیده و در سامانه کنفرانس درج شده است. نویسندگان محترم میتوانند با نام کاربری و رمز عبور وارد سامانه شده و از نتیجه مطلع شوند. نتیجه داوری سایر مقالات تا روز شنبه 6 آبان ماه در سامانه کنفرانس منعکس خواهد شد.