آغاز ثبت نام در انتخاب پایان نامه/رساله برتر
12 شهریور 1402

انتخاب رساله/پایان نامه برتر دانشجویی

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در نظر دارد تا همانند سال های گذشته مسابقه انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی را همزمان با سیزدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات (ISAV2023) برگزار نماید: لینک مطلب