تمدید تاریخ ارسال مقاله تا 14 مهرماه 1402
01 شهریور 1402

به اطلاع علاقمندان می رساند آخرین مهلت ارسال مقالات 14 مهرماه می باشد. این تاریخ نهایی بوده و قابل تمدید نمی باشد.

 به تاریخ های مهم مراجعه فرمایید.