آغاز به کار سامانه دریافت مقالات
05 تیر 1402

سامانه دریافت مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات آماده دریافت مقاله می باشد. علاقمندان می توانند با دریافت الگوی نگارش مقالات، اقدام به آماده سازی و ارسال مقاله نمایند.

قابل ذکر است که در کنفرانس ISAV2023، مقاله ها در هریک از زبان های انگلیسی و فارسی پذیرش و داوری می شوند. بدیهی است مقاله ارسالی به این کنفرانس بایستی مرتبط با زمنه های آکوستیک و ارتعاشات بوده و در پوشش یکی از محورهای اعلام شده کنفرانس قرار گیرد.

    - الگوی مقالات فارسی

   - الگوی مقالات انگلیسی

   - الگوی چکیده فارسی

   - الگوی چکیده انگلیسی

* دقت فرمایید که فایل مقالکامل حتما باید با فرمت PDF بارگذاری گردد.

* در بخش فایل های تکمیلی، دو فایل چکیدة مقاله را به صورت PDF و Word بارگذاری فرمایید.