موضوعات = Dynamics of rotating machinery
تعداد مقالات: 1

1 تحلیل عددی رفتار دینامیکی دو شفت متداخل در موتور دوار زوج روتور.
محمدرضا زمانی*؛ علی باقری زیده سرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (682.52 K)