نویسنده = Mahdi Nejati
تعداد مقالات: 1

1 مدل‌سازی و تحلیل پایداری آیروالاستیک یک بال مورفینگ با ساختار استخوان ماهی
Saeed Shokrollahi*؛ شهرام رمضان زاده؛ Mahdi Nejati
مشاهده مقاله