کلیدواژه ها = بال مورفینگ
تعداد مقالات: 1

1 مدل‌سازی و تحلیل پایداری آیروالاستیک یک بال مورفینگ با ساختار استخوان ماهی
Saeed Shokrollahi* ، شهرام رمضان زاده، Mahdi Nejati
مشاهده مقاله