کلیدواژه ها = شدت فرسودگی
تعداد مقالات: 1

1 تاثیر شدت فرسودگی (کم و زیاد) بر صوت و ایرودینامیک ایرفویل متقارن
حمیدرضا کاویانی* ، احسان بشتالم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (799.62 K)