کلیدواژه ها = صفحات ساندویچی
تعداد مقالات: 1

1 ساخت، شبیه سازی عددی و تست تجربی صفحات ساندویچ کامپوزیتی تحت بار ضربه ای
رضا آذرافزا* ، علی داور، مجید قدیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (732.79 K)