نویسنده = محمدعلی صباحی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی اثر عوامل مختلف بر ارتعاشات با دامنه‌ی بزرگ لوله‌های نفت، آب و تبریدی
محمدعلی صباحی* ، علیرضا سعیدی، زهرا معین الدینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (649.34 K)