نویسنده = Farzad A. Shirazi
تعداد مقالات: 1

1 Enhanced Gearbox Fault Diagnosis with Fusion LSTM-CNN Network
NavidReza Ghanbari، Yasin Riyazi، Farzad A. Shirazi* ، Ahmad Kalhor
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1012.49 K)