نویسنده = مهناز خسروی طناب علیا
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی اثر مواجهات صوتی بر اندیشناکی خشم در کارگران کارگاه های نجاری
الهام میر، وحیده ابوالحسن نژاد* ، مهناز خسروی طناب علیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)